Política de privacidade para formulario de contacto

Según o disposto na Ley Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), Centro Veterinario A Piringalla informalle que os datos de carácter personal facilitados no formulario de contacto serán utilizados para dar trámite á solicitude de información ou consulta, enviando a documentación necesaria, xa sexa de carácter técnico, comercial ou de outro tipo que interesara a efectos da relación establecida.

Centro Veterinario A Piringalla comprometese a non ceder nin utilizar ditos datos máis que para os fíns para os que foron recabados.

Centro Veterinario A Piringalla adoptará as medidas necesarias para evitar a alteración, tratamento, pérdida ou acceso non autorizado dos datos de carácter persoal, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos os que están expostos, en aras do cumprimiento da súa obriga de segredo e do seu deber de garda dos mesmos.

O usuario, mediante o uso do formulario de contacto, estará dando o seu consentemento expreso ó tratamento dos datos persoais proporcionados. Este consentemento pode ser revocado remitindo un correo electrónico á dirección contacto@veterinariapiringalla.es.

O usuario poderá exercitar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante comunicación firmada e con copia do documento oficial de identificación dirixida á dirección Angelo Colocci, 25, baixo, 27003, Lugo, ou ó correo electrónico contacto@veterinariapiringalla.es.