Cirurxías

Dispoñemos dun completo quirófano, con equipo de anestesia inhalatoria, e monitor multiparamétrico, que mide a saturación de oxíxeno, o nivel de dióxido de carbono en aire espirado, a temperatura do animal, a presión arterial e realiza un electrocardiograma para valorar a función cardíaca.

Con todos estes parámetros temos un control completo do estado do paciente durante a intervención.

Antes da mesma, realizamos un exame preoperatorio con analítica completa para comprobar que o animal está en condicións de someterse á anestesia e á intervención.

Empregamos protocolos anestésicos axustados ao peso e ás condicións particulares de cada paciente.

Seguimos uns rigurosos protocolos de desinfección e esterilización do instrumental mediante autoclave e de superficies e instalacións, para reducir ao mínimo o posible risco de infeccións.

Aínda contando con experiencia previa, nesta profesión é fundamental a actualización de coñecementos e durante os últimos anos completamos a formación coa realización de cursos de cirurxía e máis de anestesia e analxesia, pertencentes ao Postgrado en Cirugía de Pequeños Animales, que realiza a Facultade de Veterinaria da UAB (Universidad Autónoma de Barcelona).