Consulta xeral

No noso centro atendemos a cans, gatos, pequenos roedores e outros animais de compañía. Hoxe os animais son xa un membro máis da familia e a súa saúde e o seu benestar é o desexo máis grande dos propietarios. Saber que o animal está ben, supón para eles unha tranquilidade.

Por iso, intentamos axudalos nas súas dúbidas, atendelos en consulta cando están enfermos e pautarlles un tratamento axeitado a cada enfermidade. Ademais recomendámoslles que, para evitar que o animal enferme, sigan unhas correctas pautas de desparasitación e vacinación, e unha boa alimentación. Todos estes factores van repercutir na calidade da súa vida hoxe e no futuro tamén.