Identificación electrónica

Un microchip é un dispositivo electrónico diminuto que se implanta baixo a pel do pescozo do animal, mediante unha inxección, e asígnalle un código de identificación.

O proceso de implantación é rápido e indoloro e o resultado é invisible; ademais, as súas vantaxes son moi positivas, tanto para o animal como para o seu propietario:

  • O código de identificación é unico e serviralle durante toda a súa vida.
  • Relaciona a mascota cunha persoa física ou xurídica.
  • Establece a súa orixe, galega, española ou extranxeira.
  • Facilita e posibilita a recuperación de animais extraviados ou roubados.
  • E, sobre todo, axuda a garantir un control sanitario da poboación canina.

A identificación é obrigatoria:

  • para todos os animais potencialmente perigosos, dende xullo de 2002.
  • para todos os cans, dende xullo de 2003.

O código do microchip léese mediante lectores electrónicos dos que dispoñen os axentes da autoridade e os veterinarios actuantes do REGIAC.

O REGIAC (Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía) é o rexistro informatizado no que se recolle toda a información dos microchips dos animais identificados en Galicia. É propiedade da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e, actualmente, está xestionado polo Consello Galego de Colexios Veterinarios.

No momento da identificación do animal, o veterinario actuante cubrirá un impreso oficial de identificación, por triplicado.

O propietario do animal identificado deberá recibir do veterinario actuante un exemplar do impreso oficial, no que figurará necesariamente o código asignado e implantado no animal. O veterinario actuante conservará no seu poder outro exemplar do impreso.

O terceiro exemplar deberá ser remitido polo veterinario ao REGIAC nun prazo máximo de 15 días despois de efectuar a identificación.

O animal deberá ser identificado en presencia do seu propietario, figurando os seus datos e a súa sinatura no impreso oficial de identificación. Os responsábeis do rexistro, despois de recibir a documentación remitida polo veterinario, procederán a procesar os datos e enviarán ao propietario do animal a documentación acreditativa da identificación.