Servizos

Consulta xeral

Atendemos as enfermidades e trastornos que podan presentar os cans, gatos, pequenos roedores e outros animais de compañía

Perruquería canina e felina

Baños, corte de pelo e unllas, limpeza de oídos, ollos e almofadas e valeirado de gándulas anais. Usamos champús de primeira calidade tendo en conta a condición de cada animal

Medicina preventiva: vacinacións e desparasitacións

Administramos vacinas e tratamentos antiparásitos aos animais para evitar que sufran enfermidades perigosas

Identificación electrónica (microchip) e alta no REGIAC

Implantación de microchip de identificación obrigatorio e xestión no rexistro informatizado propiedade da Xunta de Galicia

Tenda para a mascota

Pensos de máxima calidade e productos para a mascota como complementos e xoguetes

Consulta a domicilio

Desplazámonos ó domicilio do animal cando o propietario no pode traelo ata o centro

Medicina interna

A especialidade veterinaria que comprende o diagnóstico e tratamento dos órganos internos dos animais

Cirurxías

Especialistas en cirurxías de texidos blandos. Dispoñemos dunha sala de quirófano completa con equipo de anestesia inhalatoria e monitor multiparamétrico

Análises clínicas

Hemogramas, bioquímicas, seroloxía, cultivos e biopsias. Son una ferramenta fundamental para o diagnóstico de moitas enfermedades

Limpezas bucais

Servizo de hixiene e limpezas dentais con equipo de ultrasonidos de alta potencia