Sobre Nós

Licenciada en veterinaria en Lugo dende o 2000 e en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos no 2006.

Especialista en medicina interna, mediante un posgrado realizado na Universidade Autónoma de Barcelona.

Inscrita no Colexio Oficial de Veterinarios de Lugo e habilitada como veterinaria actuante pola Xunta de Galicia.

Licenciado en veterinaria en Lugo no 2000 e doutorado no 2012.

Especialista en cirurxía, mediante un Postgrado de Cirurxía en pequenos animais pola Universidade Autónoma de Barcelona.

Inscrito no Colexio Oficial de Veterinarios de Lugo e habilitado como veterinario actuante pola Xunta de Galicia.